Terug naar overzicht thema's

Zorgbeleid

Hier vind je info voor leden, nieuws en publicaties over de organisatie van de gezondheidszorg op macro-, meso- en microniveau

Activiteiten

Modellen

08/10/2020

Opnameovereenkomsten en interne afsprakennota’s voor WZC, CVK, CDV en GAW conform het nieuwe Vlaamse Woonzorgdecreet

Met de invoering van het vernieuwde Vlaamse Woonzorgdecreet wijzigde de regelgeving aanzienlijk. De zorgvoorzieningen dienen hierbij uiterlijk op 31 december 2022 te voldoen aan de aangepaste erkenningsvoorwaarden uit de bijlagen bij het Stambesluit van 28 juni 2019. Om toe te laten conform de nieuwe regelgeving te handelen, werkte Zorgnet-Icuro een set met modeldocumenten uit, meer bepaald de opnameovereenkomst en de interne afsprakennota voor WZC, CVK, CDV en GAW.

Lees meer

Recente berichten