Werkgroep Ziekenhuisaccreditatie - JCI

In de Werkgroep Ziekenhuisaccreditatie JCI kunnen ziekenhuizen die een JCI-accreditatie nastreven, ervaringen en kennis uitwisselen en delen en elkaar ondersteunen bij het doorlopen van een accreditatietraject. De werkgroep wordt begeleid door stafmedewerker Vera De Troyer.

De leden van de verschillende werkgroepen hebben toegang tot een specifiek beveiligde pagina, waar ze onder andere de vergaderkalender, de agenda en een aantal documenten besproken in of voorgelegd aan de leden kunnen raadplegen.

Bekijk hier de samenstelling van de Werkgroep Ziekenhuisaccreditatie - JCI.