Welzijn op het werk in Z Healthcare [2019]

De werkdruk op zorgverleners neemt toe. Daarom is het belangrijk dat zorginstellingen maatregelen nemen om welzijn op het werk te bevorderen. AZ Sint-Monica laat zien hoe zij hun personeelsorganisatie hebben aangepast.