Actua-Zorg: Wijken voor een betere geestelijke gezondheid

Een nieuw, groeiend paradigma in de geestelijke gezondheidszorg integreert eerstelijnszorg, persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het vormde de basis van de studiedag “Wijken voor een betere geestelijke gezondheid” in Antwerpen.