Actua-Zorg: Sport als middel tot re-integratie

De Sleutel richt zich naar mensen met drugproblemen, waarbij re-integratie in de maatschappij het einddoel van de hulpverlening is. Een alternatieve levensstijl aanleren die gebaseerd is op waarden en normen staat daarbij centraal, met sport als belangrijk hulpmiddel.

Meer informatie? Contacteer De Sleutel via sport.desleutel@fracarita.org.