Actua-Zorg: CAELO

CAELO (Centrum voor Authentieke en Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling) loopt over drie opleidingsjaren en is inhoudelijk gelijklopend aan het reguliere traject. Het grote verschil met het reguliere traject zitĀ in de aanpak waarbij studenten in CAELO les krijgen op de werkplek. CAELO is gestart in september 2017 met een eerste driejarig traject in WZC Sint Anna in Bulskamp. In 2018 start eenzelfde traject in COZ Sint-Jozef in Woumen. In 2019 wordt ook WZC Ten Anker in Nieuwpoort een opleidingsplaats.