Traject ziekenhuisnetwerken

Op 14 februari 2019 werd de wet van de Klinische netwerking gestemd. Daarmee werd duidelijk dat vanaf 1/1/2020 "elk algemeen ziekenhuis deel moet uitmaken van één en slechts één locoregionaal klinisch netwerk". De wet was geen verrassing. De ziekenhuizen bereiden zich al een tijdje voor, de netwerken ‘in wording’ liggen al even vast. Door de stemming van de wet in de Kamer is de resterende onzekerheid weggenomen en kunnen de ziekenhuizen de laatste rechte lijn in richting vorming van hun netwerk.

Die formele en verplichte klinische samenwerking zijn een essentieel deel van de hervorming van het ziekenhuislandschap. Hervormingen die nodig zijn om op lange termijn kwalitatieve, toegankelijk en betaalbare zorg te behouden.

Alhoewel de wet veel vrijheid laat aan de ziekenhuizen om zich te organiseren als een netwerk, bepaalt ze een aantal minimumvereisten die allesbehalve vrijblijvend en best wel vergaand zijn. 

Zorgnet-Icuro zal zijn leden zo goed mogelijk ondersteunen doorheen die transitie. Daarom hebben we het traject Ziekenhuisnetwerken opgestart. Een ondersteuningsplan bestaande uit meer dan 20 initiatieven verdeeld in clusters.

Op deze themapagina informeren we je over de verschillende initiatieven en hun voortgang. Je vindt hier ook alle adviezen, visienota’s, en ander ondersteunend materiaal dat door de verschillende iniitiatieven werd en zal worden uitgewerkt.  We houden je ook op de hoogte van de stand van zaken en nieuwste evoluties over de netwerkvorming zelf. 

Basisdocumenten

Tweedaags symposium over de ziekenhuisnetwerken

cover symposium ziekenhuisnetwerken

Voorbereiding van de klinische samenwerking

Samenwerking en integratie op andere domeinen

Juridische organisatie van netwerken

Relatie met andere sectoren

Ziekenhuiswet