Personeel en Organisatie

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro.

Vier stafmedewerkers staan in voor de werking: 

De staf P&O wordt bijgestaan door twee commissies met rechtstreekse vertegenwoordiging van onze leden. Lees meer.

Link naar site De ZorgSamen

CAO databank

Zorgraden

VIA6 akkoord