Kwaliteit

Kwaliteit… een vaak gebruikte term. Bijna iedere missie en visie van een zorgorganisatie geeft aan dat zij staan voor kwaliteitsbeleid. Het is ook een evidentie. Iedereen wil toch goede zorg leveren of ontvangen? 

Niettegenstaande het woord 'kwaliteit' frequent gebruikt wordt, merken we tegelijkertijd dat het door iedereen (net iets) anders wordt ingevuld. Daarom is het nodig om vanuit hetzelfde begrippenkader te vertrekken. Het Institute of Medicine definieert kwaliteit als “de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten”. Om dat concreet te maken, moet kwaliteitsvolle zorg voldoen aan 8 kenmerken: effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiëntgestuurd. 

De laatste jaren heeft kwaliteit een steeds belangrijkere plaats verworven in het beleid van zorgorganisatie. Elke dag streven ze ernaar om de lat nog iets hoger te leggen. Naast de goede intenties van iedere zorgverlener op zich, bestaan er initiatieven om kwaliteit structureel in te bedden in de cultuur van een organisatie. Een kwaliteitsbeleid is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin zowel de medewerkers die direct contact hebben met de zorgvragers, als het management en de raad van bestuur een rol vervullen. Verlies daarbij ook de rol van de zorgvrager niet uit het oog. Hun ervaringen zijn erg waardevol en kunnen ons heel wat leren om mee te nemen in het kwaliteitsbeleid van morgen.

Ben je getriggerd om meer te weten?
Vera De Troyer is stafmedewerker Kwaliteit AZ. Je kan haar bereiken op 0474 89 22 27 of via vera.detroyer@zorgneticuro.be  

Inleiding

Indicatoren

Toezicht overheid

Accreditatie

 
Openminds awards knop