Ethiek

Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. En dat is belangrijk. Want elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

Drie stafmedewerkers staan in voor de ethische werking:

  • Prof. dr. Yvonne Denier is verantwoordelijk voor ethische vraagstukken over organisatie - ethiek en rechtvaardigheidsfilosofie (bv. keuzes in de zorg, waardegedreven ondernemen in de zorg, etnisch-culturele diversiteit, commercialisering, morele stress, ethisch leiderschap ... ). Tel: 0495 92 14 89 – yvonne.denier@zorgneticuro.be
     
  • Prof. dr. Chris Gastmans neemt het zorg-ethische luik onder zijn hoede: ethische vragen uit de klinische zorgpraktijk (bv. euthanasie, palliatieve sedatie, zwangerschapsafbreking, kunstmatige voedsel - en vochttoediening, prenatale diagnostiek, intimiteit en seksuali teit in de ouderenzorg, fysieke fixatie , levensmoeheid ...). Tel: 0472 65 72 83 – chris.gastmans@zorgneticuro.be>
     
  • Dhr. Stefaan Van Roey is gespecialiseerd in juridisch-ethische thema’s in de zorg (zoals patiëntenrechten, beroepsgeheim, het spanningsveld tussen recht en ethiek, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid , mensen in armoede, mensen zonder papieren ...). Tel: 0473 59 04 88 – stefaan.vanroey@zorgneticuro.be>
     

Samen met Dhr. Filip Mallems (voormalig directeur WZC Sint-Eligius Zeveneken en gewezen voorzitter Sectoraal Bestuurscollege Ouderenzorg), Dr. Walter Krikilion (stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel met aandachtsgebieden ethiek, zingeving, levensbeschouwing en cliëntenparticipatie) en Dr. Marc Geboers (directeur Algemene Ziekenhuizen Zorgnet-Icuro) vormen zij het bureau van de Commissie voor Ethiek. Ze worden bijgestaan door twee subcommissies met rechtstreekse vertegenwoordiging van onze leden. Lees meer.

FAQ Corona

Ethische adviezen

Goede zorg bij levensmoeheid

Aan de slag met morele stress

Het ABC van Levenseindezorg

Ethische aspecten beroepsgeheim

Etnisch-culturele diversiteit

Zorg voor bijzonder kwetsbare mensen

Zorg met Hoofd, Handen & Hart

Big data

Organisatie-ethiek in de zorg

Hoe doen zij het?

Inspirerende boeken

Boeiende artikels

Boek in de kijker

Artikel in de kijker