Algemene ziekenhuizen

Neem contact op met: 

BFM en RIZIV

Patiëntenfactuur en opnameverklaring

Hervorming ziekenhuisfinanciering