Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro. 

Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. Elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

 

 

Kwaliteit wordt vaak gedefinieerd als ‘“de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten” (IOM).

 

 

Als voorzieningen vinden we de veiligheid van patiënten, bewoners, medewerkers en bezoekers erg belangrijk. 

 

Zorgvoorzieningen verwerken een groot aantal gegevens over hun patiënten/bewoners en over hun medewerkers. Het spreekt voor zich dat zorg- en personeelsgegevens erg gevoelige persoonsgegevens data zijn die maximaal beschermd moeten worden.

 

 

Via verschillende kanalen houdt Zorgnet-Icuro je op de hoogte van zijn activiteiten. 

Vanaf 1 januari 2020 moet elk algemeen ziekenhuis deel uitmaken van één en slechts één locoregionaal klinisch netwerk. Wij zullen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen doorheen die transitie.