Traject ziekenhuisnetwerken

Inleiding

Op 14 februari 2019 werd de wet van de Klinische netwerking gestemd. Daarmee werd duidelijk dat vanaf 1/1/2020 "elk algemeen ziekenhuis deel moet uitmaken van één en slechts één locoregionaal klinisch netwerk".

Zorgnet-Icuro heeft  het traject Ziekenhuisnetwerken opgestart om de ziekenhuizen te ondersteunen in deze transitie. De adviesnota’s, cahiers, modelovereenkomsten of andere eindproducten die werden ontwikkeld in het kader van dit traject, vind je terug bij basisdocumenten. Hieronder vind je een overzicht van beschikbare documenten, met telkens een beschrijving ervan. 

Eveneens op deze themapagina vind je de presentaties terug van het symposium over de ziekenhuisnetwerken van 11 oktober. 

 

Overzicht en beschrijving van de adviesnota’s, cahiers, modelovereenkomsten, …

0_Wetgeving Officieuze coördinatie van de ziekenhuiswet
>> Ga naar de documenten
 
2a_ BTW en Netwerken
>> Lore Geukens
De adviesnota BTW beschrijft een aantal ‘workarounds’ om te vermijden dat ziekenhuizen binnen een netwerk onderling BTW moeten betalen. De nota doet tevens een aantal aanbevelingen met het oog op aanpassing van bestaande regelgeving.
>> Ga naar de documenten
 
2b1_ Uitwisseling van werknemers tussen samenwerkende ziekenhuizen
>> Tom Balthazar
De adviesnota beschrijft de mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen tussen ziekenhuizen van één netwerk met telkens de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.  
Er is ook modelovereenkomst  voor een terbeschikkingstelling van personeel beschikbaar.
>> Ga naar de documenten
 
2b2_ Uitwisseling artsen tussen samenwerkende ziekenhuizen
>> Marc Geboers
Presentatie met schets van de problematiek, hinderpalen en aandachtspunten m.b.t. de uitwisseling van artsen tussen ziekenhuizen van een netwerk.
>> Ga naar de documenten
 
2c_ Samenwerking op gebied van geneesmiddelen en ziekenhuisapotheek
>> Hilde De Nutte
In een cahier zijn de organisatie-, proces- en terugverdienmodellen uitgewerkt voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van geneesmiddelenbereiding en –distributie  en de organisatie van de ziekenhuisapotheek.
Het Excel rekendocument kan je helpen om een eerste zicht te krijgen op kosten en opbrengsten van het ene of andere scenario toegepast op jouw netwerk.
>> Ga naar de documenten
 
2d_ Samenwerking op gebied van laboratoria voor klinische biologie
>> Hilde De Nutte
In een cahier zijn de organisatie-, proces- en terugverdienmodellen uitgewerkt voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van de organisatie van het labo voor klinische biologie.
Het Excel rekendocument kan je helpen om een eerste zicht te krijgen op kosten en opbrengsten van het ene of andere scenario toegepast op jouw netwerk.
>> Ga naar de documenten
 
3a_ Rechtspersonen, governance en modelstatuten
>> Tom Balthazar
Modelstatuten met concrete richtlijnen, samen met een schematische voorstelling van de governance structuur werden uitgewerkt.
>> Ga naar de documenten
 
3b_ Therapeutische vrijheid van arts en keuzevrijheid van patiënt
>> Tom Balthazar
De adviesnota beschrijft de compatibiliteit van de ziekenhuisnetwerken met enerzijds de therapeutische vrijheid van de arts en anderzijds de keuzevrijheid van de patiënt. 
>> Ga naar de documenten
 
3c_ Adviezen en richtlijnen over verdeling van aansprakelijkheid binnen netwerk
>> Tom Balthazar
 
De adviesnota beschrijft de verdeling van aansprakelijkheid binnen het ziekenhuisnetwerk en de aandachtspunten waarmee rekening dient gehouden.
>> Ga naar het document
3d_ Netwerken en (Europees) concurrentierecht
>> Tom Balthazar
De adviesnota beschrijft de compatibiliteit van de netwerkvorming en het (Europees) concurrentierecht
>> Ga naar het document
 

Basisdocumenten

Tweedaags symposium over de ziekenhuisnetwerken

cover symposium ziekenhuisnetwerken

Voorbereiding van de klinische samenwerking

Samenwerking en integratie op andere domeinen

Juridische organisatie van netwerken

Relatie met andere sectoren