Privacy

Zorgvoorzieningen verwerken een groot aantal gegevens over hun patiënten/bewoners en over hun medewerkers. Het spreekt voor zich dat zorg- en personeelsgegevens erg gevoelige persoonsgegevens zijn die maximaal beschermd moeten worden. Met de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) heeft de wetgever het belang van privacy verder onderstreept, onder meer door de rechten van de betrokken personen gevoelig uit te breiden en de verantwoordelijkheid van de voorziening scherper af te lijnen. Wetgevende en technologische evoluties maken dat voorzieningen voortdurend aan privacy en informatieveiligheid moeten werken. Ook een vernieuwing waarbij persoonsgegevens worden verwerkt vereist een privacy-toets. Zorgnet-Icuro brengt voor dit thema Data Privacy Officers (DPO), juristen en ICT specialisten samen om zoveel mogelijk tot een collectieve aanpak te komen. Een voorbeeld daarvan is de recent gepubliceerde publicatie GDPR gedragscode voor zorgvoorzieningen. Ook de vele modellen die wij we daarover uitwerkten, tonen hoe wij onze leden willen ondersteunen.

Tom Balthazar is stafmedewerker gezondheidsrecht. Je kan hem bereiken op 0477 26 01 10 of tom.balthazar@zorgneticuro.be

Peter Raeymaekers is stafmedewerker technologie en innovatie. Je kan hem bereiken op 0478 40 52 21 of peter.raeymaekers@zorgneticuro.be

 

 

Gegevensbescherming in de zorg - een praktische gids bij de GDPR

FAQ Informatieveiligheid & Privacy

FAQ Informatieveiligheid & Privacy