Sectorale Commissie Kwaliteit Woonzorg

De Sectorale Commissie Kwaliteit Woonzorg  verenigt een groep van leden actief in de woonzorg en streeft volgende objectieven na:

  • het ondersteunen van de kwaliteitsbeleid en -werking van woonzorg;
  • het uitwisselen van ideeën, vragen en reflecties omtrent de aanwending van indicatoren (VIKZ), kwaliteitssystemen en -methoden;
  • de kennisverspreiding, zowel theoretisch, wetgevend, als 'best practices';
  • het elkaar inspireren en uitwisselen van ervaringen;
  • het opvolgen van ook de intersectorale kwaliteitsinitiatieven.

De commissie wordt voorgezeten door Paul Van Tendeloo, algemeen directeur woonzorg Emmaus.
Bekijk hier de samenstelling van de Commissie Kwaliteit Woonzorg.