Zorgwijzer 99

Zorgwijzer 99 brengt een bijzonder boeiende staalkaart van reflecties uit verschillende hoeken met één belangrijke rode draad: onze gezondheidszorg heeft nood aan een beleid met de focus op de lange termijn. In de beschouwingen komen steevast dezelfde sleutelwoorden naar voor: geïntegreerd en multidisciplinair werken, preventie, schotten en silo’s doorbreken, transversaliteit, een aangepaste financiering met andere incentives… Het zijn ambitieuze doelstellingen die meer vragen dan kleine systeemaanpassingen of een beetje morrelen in de marge.

We weten waar we naartoe moeten: meer preventie, meer samenwerking, meer integratie, meer focus op de lange termijn. Laat ons er samen werk van maken. Zodat Covid de geschiedenisboeken zal ingaan, niet alleen als een pandemie, maar als het startschot van meer aandacht voor een echt langetermijnbeleid in de zorg.

Inhoud

Blader in Zorgwijzer 99