Zorgwijzer 95

In deze Zorgwijzer leggen we de link tussen duurzaamheid en de zorgsector. De sectoren uit zorg en welzijn engageerden zich in 2017 met een reeks klimaatengagementen om hun uitstoot van CO² significant te gaan reduceren. Willen we de milieudoelstellingen van Parijs halen, dan moeten ook de zorgvoorzieningen hun duit in het zakje doen. De zorg- en welzijnssector is immers verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot in Vlaanderen. In het interview met Peter Raeymaekers en Hannah Bohez kan je lezen hoe meer en meer voorzieningen concreet aan de slag gaan met een gratis energiescan van de Vlaamse overheid en maatregelen implementeren met een terugverdientijd van 5 jaar. Daarnaast focussen ze op afvalstromen, voedselverspilling, mobiliteitsplannen… Ook de integratie van groen en natuurbeleving in de zorgvoorzieningen zit in de lift. Dat toont het verhaal van het Ziekenhuis Oost-Limburg waar ze er resoluut voor kiezen de ziekenhuissite te laten evolueren naar een gezondheidscampus.

Milieucoördinatoren en preventieadviseurs trekken intern de kar van het duurzaamheidsverhaal in de zorg. Milieucoördinator Tom Havermans vertelt hoe hij zijn collega’s in andere functies telkens weer probeert te nudgen om te kiezen voor duurzame alternatieven. Hij pleit voor continue aandacht voor duurzaamheid en het meenemen van iedereen in het verhaal. Geen revolutionaire veranderingen, maar het “haast u langzaam” van bergstappers is zijn adagium. We moeten samen de top bereiken, maar er is ook haast, want in het klimaatverhaal hebben we geen tijd te verliezen. Wie het hart op de goede plaats heeft, draagt niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor de planeet. In Zorgwijzer 95 brengen we u op dat vlak alvast enkele good practices.

Veel leesplezier!

 • Pagina 3: Editoriaal
 • Pagina 4: [Defensie in de zorg] Interview Luitenant-kolonel Luc Gryson
 • Pagina 6: [Defensie in de zorg] Woonzorgcentrum De Lichtervelde
 • Pagina 8: [Defensie in de zorg] Ziekenhuis St-Michiel (Brusselse Europa Ziekenhuizen)
 • Pagina 10 Het public health perspectief als leidraad voor hervormingen in de GGZ
 • Pagina 12 Klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen in zorg en welzijn
 • Pagina 15 Ziekenhuis Oost-Limburg investeert in groen en natuurbeleving
 • Pagina 18 Het belang van kleine ethiek
 • Pagina 22 Leertraject cultuursensitieve zorg in woonzorgcentra
 • Pagina 26 Onderzoek toont nut vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentrum aan
 • Pagina 30 Beroepsportret: milieucoördinator Tom Havermans