Zorgwijzer 94

De zorgsector staat al bijna een heel jaar onafgebroken in de schijnwerpers van de media. Dat voelt op zijn zachtst gezegd af en toe heel vermoeiend. Enerzijds is er de positieve aandacht: we zijn de helden van de samenleving wanneer we in een nieuwe golf overeind blijven. Anderzijds staan de zenuwen strak gespannen. Bij elke fout kan de publieke opinie genadeloos hard toeslaan. Elk vonkje kan een nieuwe brandhaard worden en de collectieve emoties hoog doen oplaaien. Het vaccinatieverhaal beheerst de gedachten en gevoelens.

Dat is vandaag het kader waarin we leven, waarmee we zo goed en zo kwaad als mogelijk deze crisis in goede banen proberen te leiden. Toch mogen we de kommer-en-kwelverhalen niet de bovenhand laten nemen. Dat bewijzen de alweer boeiende mensen in deze Zorgwijzer. Corona is uit geen enkel interview weg te denken, maar de geïnterviewden in dit nummer kijken met sereniteit achterom en tegelijkertijd ook hoopvol vooruit. En uit alle interviews onthouden we de nood aan verbinding, aan een gemeenschappelijk menselijk verhaal.

Dat toont het bijwijlen pittige debat van de vijf decanen van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde. Ze praten vrij en vrank over het belang van preventie, het mentale welzijn van hun studenten, de maatschappelijke rol van experten, de huidige artsenquota en specialisaties. De getuigenissen van de eerste groep huisartsen in opleiding die een half jaar stage liepen in een ziekenhuis sluit daar mooi bij aan. De stages vervullen een belangrijke brugfunctie in de communication gap tussen de wereld van de arts-specialisten en die van de huisartsen. HR-experte Christine Van der Hoogerstraete breekt een lans voor aandacht voor betrokkenheid en welzijnsbeleid voor de medewerkers. Psychiater Uus Knops vertelt over het belang van verbondenheid in rouwprocessen, terwijl Sarah Verlinden uitlegt hoe we mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze eigen omgeving beter kunnen helpen.

Telkens opnieuw komt hetzelfde thema naar voor: menselijke verbinding. Daar draait het om. Alleen met verbinding én een portie mildheid kunnen we deze crisiswinter doorkomen. Ik wens u een rustgevende lectuur in deze hectische dagen.

Veel leesplezier!

  • Pagina 3: Editoriaal
  • Pagina 4:  Decanen Geneeskunde van de Vlaamse universiteiten gaan in debat
  • Pagina 12: Christine Van der Hoogerstraete, voorzitter commissie medewerkersbeleid, ziet kansen na de crisis
  • Pagina 16: Ziekenhuisstage voor huisartsen in opleiding helpt bruggen bouwen tussen eerste en tweede lijn
  • Pagina 20: Psychiater Uus Knops over rouwen in tijden van corona
  • Pagina 23: Houvast, de app voor Eerste Hulp Bij Psychische Problemen
  • Pagina 26: Inspiratiegids optimaliseert betrokkenheid van de mantelzorger
  • Pagina 28: Beroepsportret Diensthoofd onthaal
  • Pagina 30: Korte berichten