Zorgwijzer 93

De wereld evolueert snel, razendsnel. De voorbije weken voelden voor de zorgsector – alweer – aan als een rollercoaster, met een explosieve stijging van het aantal besmettingen en een onhoudbare druk op onze zorgverleners. Op het moment dat dit nummer van Zorgwijzer in druk ging, was de tweede lockdown van dit jaar net ingegaan met een verlengde herfstvakantie, gesloten winkels en verplicht telewerk. 

Naast al dat coronageweld waarvan de media bol staan, proberen we u in dit nummer ook andere invalshoeken van de zorg te laten zien. Er is het prachtige verhaal uit Ieper, waar het algemeen en het psychiatrisch ziekenhuis de handen in elkaar sloegen voor de gezamenlijke uitbating van de PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis). Over meer samenwerking vertelt ook Katrien Bervoets, hoofdarts van ZNA, in het kader van de netwerkvorming tussen de Antwerpse ziekenhuizen ZNA-GZA. 

Verschillende artsen vertellen in dit nummer over wat hen drijft, en wat ze belangrijk vinden in hun beroep: de hoofdartsen in Ieper over hun geloof in hun gemeenschappelijke project, dr. Ann Vandenbroucke over haar passie voor de geriatrie en de holistische benadering van de patiënt. Twee psychiaters uit een CGG vertellen dan weer over hun samenwerking met de huisartsen. Dr. Ann Roex geeft een inkijk in de grootstedelijke gezondheidsproblemen en armoede waarmee de eerste lijn te maken krijgt. Het zijn levensechte verhalen die ons eraan herinneren dat de zorg veel meer is dan alleen maar Covid-19 bestrijden. 

Veel leesplezier!

  • Pagina 3: Editoriaal
  • Pagina 6: PZ Heilig Hart en Jan Yperman Ziekenhuis baten samen PAAZ uit in Ieper
  • Pagina 10: Ann Roex over de uitdagingen van een arts in de hoofdstad
  • Pagina 14: Ann Vandenbroucke over Geriatrie in Vlaanderen
  • Pagina 18: Yves Biot en Maaike Geerts Samenwerking huisartsen en psychiaters in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg
  • Pagina 20: Dokter Katrien Bervoets maakt netwerkvorming mee vanop de eerste rij
  • Pagina 24: Netwerk tegen Armoede coacht organisaties naar een armoedesensitief hr-beleid