Zorgwijzer 92

Meer dan 9 maanden na de eerste berichten uit China houdt Covid-19 ons nog altijd heel stevig in de ban. Het C-woord is in deze Zorgwijzer alomtegenwoordig. Het kan ook moeilijk anders. Corona heeft in mindere of in meerdere mate een impact op het dagelijks leven van iedereen. 

Verschillende mensen, zowel experten als stemmen uit het werkveld, blikken in deze Zorgwijzer terug op de afgelopen maanden. Ze reflecteren en kijken wat we kunnen meenemen naar de toekomst. Hebben de ziekenhuisnoodplannen gewerkt? Hoe kunnen we die bijsturen? Wat was de impact op de zorg voor personen met dementie? Hoe reageerden bewoners van woonzorgcentra op videobellen en raambezoeken? Waren er meer ernstige psychische problemen bij de hulpverleners tijdens de crisis? En hoe hebben de eerstelijnszones – pas opgericht en meteen geconfronteerd met crisisopdrachten - gefunctioneerd? Het zijn boeiende verhalen die een open kijk bieden op wat werkte en wat niet. Rode draad is dat samenwerking heel erg loonde: tussen ziekenhuisdiensten onderling, met woonzorgcentra, met de eerste lijn, met de thuiszorg, met vrijwilligers.

Veel leesplezier!

 • Pagina 3: Editoriaal
 • Pagina 4: Dossier: Ziekenhuisnoodplan - Interview Marcel Van der Auwera van de FOD Volksgezondheid
 • Pagina 7: Dossier: Ziekenhuisnoodplan - Noodplancoördinator Dimitri De Fré van UZ Leuven
 • Pagina 10: Dossier: Ziekenhuisnoodplan - Het ziekenhuisnoodplan tijdens corona: AZ Maria Middelares
 • Pagina 12: Drie woonzorgcentra en drie maatwerkbedrijven slaan handen in elkaar
 • Pagina 15: Rapport ‘dementiezorg in tijden van corona’
 • Pagina 18: Dossier: Eerstelijnszones - Eerstelijnszones en zorgraden: wat voorafging
 • Pagina 20: Dossier: Eerstelijnszones - Zorgraden uit de startblokken: West-Meetjesland
 • Pagina 22: Dossier: Eerstelijnszones - Zorgraden uit de startblokken: eerstelijnszone Scheldekracht
 • Pagina 24: Lessons learned: sociaal contact in de ouderenzorg
 • Pagina 26: Lessons learned: psychisch welzijn
 • Pagina 28: Laagdrempelige psychologische hulp voor ouderen
 • Pagina 30: UZA integreert welzijnsbeleid in personeelsbeleid