Zorgwijzer 91

Door het coronavirus liggen er vier onwerkelijk drukke maanden achter ons. Maanden zonder Zorgwijzer magazine ook, op papier althans. Op www.zorgwijzermagazine.be lieten we met de regelmaat van de klok mensen uit de zorgsector aan het woord. We zijn blij om net voor de zomer alsnog een volwaardige Zorgwijzer aan jullie te kunnen presenteren. We hebben het daarin uitgebreid over de beleidsaanbevelingen die Zorgnet-Icuro heeft aangebracht; Ideeën om de zorg te transformeren.
Verder geven we ook uitgebreid het woord aan Geert Van Hootegem, professor aan de KU Leuven die pleit voor minder specialisatie, minder hiërarchie en meer samenwerking in de zorg. Aan VDAB-topman Wim Adriaens vragen we dan weer hoe we meer mensen kunnen warm maken voor een job in de zorg. We kunnen ook niet voorbij aan De ZorgSamen, de website die eind maart werd opgezet om het zorgpersoneel te ondersteunen. Veel leesplezier!