Zorgwijzer 84

Zorgwijzer 84 is uit. Op 9 mei kende Zorg aan Zet zijn apotheose. Een traject dat sinds 29 januari aan de gang was en waaraan meer dan 25.000 mensen deelnamen kreeg in Tour & Taxis zijn beslag. We blikken in dit nummer uitgebreid terug op het Zorg aan Zet Festival. Verder zoomen we ook in op de rol van medische diensthoofden in het veranderende ziekenhuislandschap, pleiten we voor meer flexibiliteit qua personeelsnorm in de ouderenzorg en verdiepen we ons verder in de eerstelijnszorghervormingen. Met ons beroepsportret zetten we de spot op Kim Van Hoecke, mondhygiënist. 

 

03 Editoriaal 

04 Korte berichten

06 Campagne Zorg aan Zet toont groot draagvlak voor fundamentele hervormingen

08 AZ Nikolaas mobiliseert het Waasland om na te denken over zorg

10 Coördinatiecomité Ieper organiseert Zorg aan Zet Wereldcafé

12 Beeldverslag Zorg aan Zet

14 De rol van medische diensthoofden in het veranderende ziekenhuislandschap

16 Zorgnet-Icuro bepleit tijdelijke noodflexibiliteit personeelsnorm ouderenzorg

18 Interview met Gerrit Rauws, Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

20 Ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg: interview met Ann De Sutter

22 De relatie arts-patiënt. Edgard Eeckman over macht, afhankelijkheid en empowerment

24 Centrum voor Psychische Revalidatie Ingelburch ontwikkelt  een herstelgericht bordspel

26 De nood aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorg

27 Beroepsportret: mondhygiënist

28 WZC Akcent is ambassadeur van project Wonen en Leven

30 WMTY-project van de maand: de 'inleefdag' in az Groeninge