Zorgwijzer 73

In de nieuwste Zorgwijzer lees je een uitgebreid interview met Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Daarnaast komen de gebundelde krachten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg aan bod en vertellen onze collega's Tom Balthazar en Peter Raeymaekers alles over de GDPR.

Inhoud
03 Editoriaal
04 Korte berichten
06 Interview Pedro Facon
11 Zorgtechnologie: Digitaal portaal QIT Online
12 Fotoreportage afscheid Peter Degadt
14 Gemeenschappelijk cliƫntportaal CGG
16 Mobiel Crisisteam Reling 2A Zuid-Limburg en het
Attempted Suicide Short Intervention Program
18 Ethische handvatten voor procedure gedwongen
opname bij verslaving
20 GDPR voor zorgvoorzieningen
22 Circulaire economie in UZ Leuven
24 Uitrol IFIC in de federale sectoren
26 Junckerplan voor Europese Investeringen
28 Organisatienetwerk Samen-Wel-Zijn in Vlaams-Brabant