Zorgwijzer 66

In deze Zorgwijzer lees je onder meer het dossier KwaliteitsVONKcongres, ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling en de Zorg Proeftuinen. 

03 Editoriaal
04 Korte berichten
06 Dossier KwaliteitsVONKcongres
Johan De Kruijf over medisch falen
Jamie Anderson over solidariteit en verbinding
Raf Stevens over storytelling
Evi Moonen en Marc Van Uytven: pleidooi voor stabiliteit en
vertrouwen in tijden van verandering
Dominique Vandijck: kwaliteit gaat ook over warme zorg
Workshops
20 Ziekenhuisnetwerken in ontwikkeling
22 Veerle Foulon over optimalisatie medicatiegebruik in
het wzc
24 Praktijkverhaal: “Pillen in the cloud”
26 PREZO Woonzorg bij de vzw Rusthuizen Zusters van
Berlaar
28 Zorg Proeftuinen