Zorgwijzer 64

In het nieuwe nummer van Zorgwijzer vind je alles over goed bestuur in tijden van verandering, het ethisch advies over rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg en het positieve effect van leesgroepen op senioren.

In deze Zorgwijzer:

06 Goed bestuur: interview met secretaris-generaal
Karine Moykens van het departement WVG
08 Case uit de praktijk: vzw Integro
10 Pilootprojecten verkort ziekenhuisverblijf na een bevalling
14 Ethisch Advies over rechtvaardige keuzes in de
gezondheidszorg
17 Europese privacywetgeving
18 Een generatie-intelligent vrijwilligersbeleid
20 Crustatieve zorg in de psychiatrie
24 Twee borstchirurgen over kwaliteitsvolle zorg
26 Het Lezerscollectief: nooit te oud om te lezen
28 Zot van 't Boeren leidt land- en tuinbouwers naar de
hulpverlening