Zorgwijzer 63

In deze Artsenspecial van Zorgwijzer lees je alles over de voorbereiding van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg, pilootprojecten chronische zorg en ziekenhuisnetwerken. We gingen daarvoor in gesprek met verschillende artsen die hun boeiende visie op de zaken geven.

In deze Zorgwijzer:
06 Dr. Ri De Ridder over pilootprojecten chronische zorg
08 Pilootproject EMPACT! uit Midden-West-Vlaanderen
10 Interview Dr. Caroline Verlinde
13 Interview Dr. Roy Remmen
15 Lunch met de CEO
18 Dr. Vicky Matthysen over veranderingen in de GGZ
20 Dr. Luc Van Looy over patiëntveiligheid en de functie
van hoofdarts
22 Dr. Brigitte Velkeniers: planningscommissie werkt met
betere gegevens dankzij PlanCAD
24 Gesprek met ASO in de neurologie dr. Laurens Dobbels
26 Dr. Sophie Tobback: huisarts in het woonzorgcentrum
28 Rita Cuypers: artsen zoeken nieuwe plaats in
ziekenhuisnetwerken