Zorgwijzer 62

In deze Zorgwijzer vindt u naast het artikel 'Over de match tussen organisatie en vrijwilliger' op pagina 22, een uitgebreid interview over het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen met Peter Degadt en directeur algemene ziekenhuizen Marc Geboers van Zorgnet-Icuro, op pagina 6. 

In deze Zorgwijzer:

06 Zorgstrategisch Plan Vlaanderen
10 Koepels vinden elkaar in Wallonië en Brussel
12 Woonzorgcentra investeren in informatisering
14 Leeftijdsdiversiteit op de werkvloer: tussen vloek en zegen
18 Toekomstvisie op de dringende geneeskundige hulpverlening en de spoeddiensten
20 Columbusmethodiek jeugdzorg ook toepasbaar in geestelijke gezondheidszorg?
22 Over de match tussen organisatie en vrijwilliger
26 Wegwijs in mantelzorg
28 Zorgnet-Icuro ondersteunt projecten internationale solidariteit
30 App geeft personen met dementie een stem in hun vroegtijdige zorgplanning