Zorgwijzer 57

In deze Zorgwijzer staan we onder meer uitgebreid stil bij het kwaliteitscongres 'Together we improve' van december 2015, maar ook bij de resultaten die we de afgelopen jaren samen boekten. Meer en meer ziekenhuizen behalen een accreditatie, best practices worden gedeeld, zowel top-down als bottom-up neemt het aantal kwaliteitsinitiatieven toe. Niet alleen in de algemene ziekenhuizen, maar ook in de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen en de hele geestelijke gezondheidszorg én in de ouderenzorg. Elk heeft zijn eigen uitdagingen en specifieke kenmerken, maar allemaal bewandelen we dezelfde weg naar meer kwaliteit en veiligheid, transparantie en verantwoording. 

Inhoudstafel

03           Editoriaal

04           Korte berichten

06           Samen kwaliteit (h)erkenbaar maken: round-up en blik vooruit

10           Stephen Swensen: “Wie door de ogen van patiënt kijkt, ziet de kwaliteit verhogen en de kosten dalen”

13           Congres ‘Quality indicators @work – together we improve’: lessons learnt

16           UZ Gent draagt kwaliteitsbeleid in de genen: “We hoeven niet als een geheime dienst op de loer te liggen”

18           De accreditaties van 2015

20           VIP²-indicatoren geven ziekenhuishygiëne boost in AZ Alma

22           Geestelijke gezondheidszorg gaat van start met kwaliteitsindicatoren

24           Kwaliteitsbeleid in revalidatieziekenhuizen: “Medewerkers krijg je mee als ze de meerwaarde voor de patiënt zien”

27           Certificering betekent nieuwe stap in kwaliteitsbeleid woonzorgcentra

30           Delen om te leren: waardevolle patiëntveiligheidsinitiatieven in de kijker