Zorgwijzer 54

Zorgwijzer 54 is een speciale editie voor en met artsen. We gaan onder meer dieper in op de resultaten van de enquête die in samenwerking met Artsenkrant werd uitgevoerd, treden in gesprek met prof. dr. Jo Lambert (voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen) en doen onze toekomstvisie over dringende hulpverlening en spoed uit de doeken. Daarnaast komt ook het voorstel van Zorgnet-Icuro voor regionale ziekenhuisnetwerken uitgebreid aan bod. Twee hoofdartsen (eentje uit de sector algemene ziekenhuizen en een uit de sector geestelijke gezondheidszorg) doen uit de doeken hoe zij aankijken tegen alle op til zijnde veranderingen in de gezondheidszorg. Rosette Van Overvelt, gedelegeerd bestuurder van AZ Monica in Antwerpen én voorzitter van vzw Amate, vertelt hoe ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen en huisartsen steeds meer en beter samenwerken.

Inhoud Zorgwijzer

03           Editoriaal
04           Korte berichten

Enquête i.s.m. Artsenkrant
06           Zorgnet-Icuro is blij met steun van artsen voor hervormingen
09           Reflectie op de tien hoofdboodschappen uit het Plan van Aanpak voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering

12           Interview prof. dr. Jo Lambert: “Dubbele cohorte biedt opportuniteit voor knelpuntdisciplines”

15           Grondige toekomstvisie hertekent dringende hulpverlening en spoed: “Samenwerking met huisartsen is sleutel tot acute zorgketen”

18           Zorggebieden als sleutel voor regionale ziekenhuisnetwerken

20           De visie van hoofdarts dr. Frank Weekers over de op til zijnde veranderingen in de gezondheidszorg

23           Samenwerking tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra: “Als je de zorgvrager centraal stelt, dan worden veel keuzes al een stuk gemakkelijker”

Omwentelingen in de geestelijke gezondheidszorg in de praktijk (Kliniek Sint-Jozef Pittem)
26           Hoofdarts dr. Geert Everaert: “We moeten onszelf in vraag durven te stellen”
30           Nieuw veiligheidsbeleid: “Het controleren en beheersen maakt plaats voor ‘loslaten’”