Zorgwijzer 53

In deze Zorgwijzer vindt u een gesprek met Rudy Maertens en Els Vanheusden van het nieuwe IN4Care. "Met innovatie willen we werken aan meer duurzaamheid in zorg en welzijn", vertellen ze. "We willen projecten katalyseren voor en door de sector. We zullen echter eerst de noden in kaart helpen brengen. We vertrekken immers altijd vanuit de vragen die leven op de werkvloer. Alleen als er voldoende voorzieningen belangstelling tonen voor een nieuw te ontwikkelen dienst of product, zullen we er onze schouders onder zetten. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar transmurale projecten, bijvoorbeeld een samenwerking van ziekenhuizen, woonzorgcentra en eerste lijn.”

Bekijk hier de korte inhoud:

03           Editoriaal
04           Korte berichten
06           Dubbelinterview: Hendrik Delaruelle neemt de fakkel over van Frank Cuyt als algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond
10           Jan Yperman Ziekenhuis: “Wie stappen vooruit zet op het gebied van kwaliteit, moet ook mee zijn met communicatie”
14           Onlinehulpverlening voor zorg en welzijn gaat definitief uit de startblokken
17           A woman with a plan: Lon Holtzer over haar actieplan 3.0
20           Governance: terugblik van drie pilootprojecten uit het stakeholdersoverleg
25           Partezis omgetoverd in In4Care en sterke partner voor innoverende zorg- en welzijnsorganisaties
28           Doctoraatsstudie brengt in beeld hoe architectuur ondersteunend kan zijn voor personen met dementie
30           Vlaams Patiëntenplatform laat zijn stem horen over in het debat over de ziekenhuisfinanciering