Zorgwijzer 48

 • “Just do it!”. Interview met Leslee Thompson, CEO Kingston General Hospital Ontario
 • Minister Jo Vandeurzen: “Ik wil innovaties alle kansen geven”
 • Kwaliteitscoördinatoren: “Het verhaal achter de normen is belangrijk”
 • Q&S in de GGZ: Ontwikkeling eerste zorgpaden OPZC Rekem
 • PREZO Woonzorg in de praktijk: “Geborgenheid” en “deskundigheid” als jaarthema’s
 • Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: kwaliteit en patiëntveiligheid in de thuisverpleegkunde
 • Zorginspectie in een veranderend landschap
 • Q&S: Goede praktijkvoorbeelden
 • VIP2-indicator “een volledig geneesmiddelenvoorschrift”
 • Vera De Troyer: “We moeten kwaliteit structureel verankeren”
 • Dag van de Zorg