Zorgwijzer 44

 • Korte berichten
 • Forum ‘Slimmer zorgen voor morgen’
 • Cultuursensitieve zorg: ‘Respect brengt mensen dichter bij elkaar’
 • GGZ voor kinderen en jongeren in internationaal perspectief
 • Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen
 • Platform Woonzorg bundelt krachten voor zorg op maat in complexe zorgsituaties
 • Online hulp creëert tijd voor essentie face-to-face contact
 • Voorstel nieuw financieringsmodel ziekenhuizen
 • Informele zorgverlener heeft nood aan psychosociale ondersteuning
 • UZ Leuven voert campagne over goede handhygiëne
 • Boekbespreking ‘Nooit meer ziek’ van prof. dr. Koen Kas