Zorgwijzer 43

 • Interview met minister Jo Vandeurzen
 • Groot verkiezingsdebat over gezondheid en welzijn – een prioriteit voor alle partijen met andere invulling
 • Ombudsfunctie GGZ ijvert voor meer patiëntenparticipatie Elektronisch patiëntendossier
 • Psychiatrische ziekenhuizen standaardiseren en wisselen gegevens uit
 • PC Sint-Jan Eeklo introduceert na jaren voorbereiding nieuw patiëntendossier
 • Healing environment in het woonzorgcentrum brengt bewoners met dementie tot rust
 • Boek Gekkenwerk – kleine ondeugden voor zorgdragers over de ethiek van Lambik
 • Nieuwe wet beschermingsstatuut meerderjarige personen
 • Vrederechter Walter Niewold “Nieuwe wet is een ware revolutie”
 • Vernieuwde wzc Mayerhof zet maximaal in op sociale integratie ouderen
 • Beleidsaanbevelingen van Kievitgroep in ‘Minister, ik heb ook iets voor te stellen’
 • Studiedag 'Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen'