Zorgwijzer 40

Zorgwijzer 40 is een feestnummer naar aanleiding van 75 jaar Zorgnet Vlaanderen. Het is een bundeling van de verhalen en portretten van de 75 zorgballonnen.