Zorgwijzer 38

 • Dr. Gert Huysmans: “Ik voel me dikwijls erg bevoorrecht”
 • Palliatief gedachtegoed sterk geïntegreerd in het ziekenhuis
 • “Dit is hun thuis, hier willen ze sterven” – palliatieve zorg in het wzc
 • Aantal patiënten palliatieve thuiszorg stijgt sterk
 • Beeldvorming over ouderen
 • Inspirerende verhalen uit het wzc: bewoners ontmoeten jongere generaties
 • Wijsheid verjaart niet
 • Interview Nathalie Muylle
 • Lage drempel psychotherapie belangrijk voor suïcidepreventie
 • ZIRKO – Innovatieve arbeidsorganisatie in de zorg
 • Uit de praktijk: arbeidsorganisatie in wzc Sint-Monica Oostende
 • Zorginnovatie met de groeten uit Nederland
 • Nieuwe tevredenheidsmeting