Zorgwijzer 15

 • RIZIV-begroting: groeinorm van 4,5% slaat één jaar over
 • Naar een geïntegreerde ziekenhuisfinanciering
 • Senator Frank Vandenbroucke: “Groot draagvlak nodig voor ingrijpende veranderingen”
 • Maha-studie: ziekenhuizen doen het goed, maar toekomst kan moeilijk worden
 • Discussie over numerus clausus grotendeels naast de kwestie
 • Brieuc Van Damme (Itinera Institute) wil meer inspraak voor ouderen in zorgbudget
 • Zorg op Open Bedrijvendag
 • 20 jaar Beschut Wonen – Tekort aan woningen zet rem op mogelijkheden
 • Kafka remt ontwikkeling zorgcentra af
 • “Mijn werk in het rusthuis? Pure rock-’n-roll”
 • Momentopname: Greet Verschooris, verpleegkundige PC Zoete Nood Gods in Lede
 • Spiegeling: Daniel Alliet