10/03/2009
Ethiek en zingeving

Zorg te koop?

Privatisering, commercialisering en marktwerking in de Belgische welzijns- en gezondheidszorg zijn al geruime tijd voorwerp van maatschappelijk debat en politieke stellingname. 
Ook Zorgnet Vlaanderen neemt intensief deel aan dit debat. Met de uitgave van dit cahier wil Zorgnet Vlaanderen haar bijdrage leveren.

Dit cahier is het resultaat van een grondige reflectie op verschillende niveaus: de Werkgroep Commercialisering, de stafmedewerkers van Zorgnet Vlaanderen, de Commissie voor Ethiek, experten uit Nederland, experten uit de Belgische academische context en het Vlaamse zorglandschap, en tenslotte ook talrijke directies uit voorzieningen, lid bij Zorgnet Vlaanderen. 
Zij hebben zich tijdens vergaderingen, workshops, avondlezingen, dialoogmomenten en expertenseminaries gebogen over het thema. Zij kwamen tot dit breed gedragen standpunt.

Dit cahier bevat een analyse van het standpunt van Zorgnet Vlaanderen over het thema van privatisering, commercialisering en meer marktwerking in de Belgische welzijns- en gezondheidszorg. Meer bepaald in de sectoren die Zorgnet Vlaanderen vertegenwoordigt: algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 

Het cahier belicht het thema vanuit een economisch en een ethisch perspectief. Na een grondige conceptanalyse worden twee subthema's belicht subthema’s: de financiering van investeringen in de infrastructuur en de commerciële initiatiefnemers in de welzijns- en gezondheidszorg.