29/03/2013

Wegwijzer sociale media in de zorg

Sociale media zijn in opmars. Ook de zorgsector ontdekt deze nieuwe manier van
communiceren, die tal van mogelijkheden biedt naar de binding met patiënt of
bewoner, het aanwerven van personeel, de perceptie van een organisatie, de
profilering als werkgever, het transparant maken van een werking… en nog zoveel
meer.

Magazines, flyers, websites, en dergelijke meer bewijzen uiteraard nog steeds
hun nut. Sociale media kunnen hierop wel een mooie, interactieve aanvulling
vormen. Zorgvoorzieningen staan dus voor de belangrijke taak deze communicatiemiddelen
te integreren tot een alomvattend communicatiebeleid, dat focust
op transparantie en het uitwisselen van informatie met de patiënt of cliënt.
Maar hoever staat de zorgsector met deze manier van communiceren? En wat
is het interne draagvlak? Zorgnet Vlaanderen bracht dit alles in kaart via een
enquête bij zijn leden-zorgvoorzieningen. Voorzichtig enthousiasme blijkt, hoewel
velen ook tal van potentiële gevaren zien in de toename van sociale media.
We brengen hiervan een overzicht en laten experten in sociale media hierover
reflecteren.

Heel wat voorzieningen hebben ook vragen bij de juridische implicaties van het
gebruik van sociale media: wat mag wel en wat niet? Wie is verantwoordelijk
voor de geplaatste informatie? We reiken hiervoor een aantal basisregels aan.
Aangezien het het warm water niet per se telkens opnieuw moet uitgevonden
worden, geven we u wat inspiratie via een overzicht van een aantal goede praktijkvoorbeelden
uit de zorg. Want die zijn er al, daar kan u van op aan.

Deze handleiding vormt een onderdeel van een uitgebreider vormingspakket
over sociale media. Na een algemene studiedag over sociale media volgen een
aantal concrete workshops over onder meer de juridische gevolgen van sociale
media en e-rekrutering.