10/09/2014

Wat zal u dat kosten - Handleiding en good practices voor het informeren van patiënten over de kostprijs van een ziekenhuisopname

Een publicatie van Zorgnet Vlaanderen

 Het kan niet voldoende worden benadrukt: heldere communicatie met de patiënt is belangrijk. En dat geldt niet alleen voor het medische luik. Ook duidelijke informatie over het financiële plaatje hoort een onderdeel te zijn van een goede patiëntenvoorlichting. Vooraf goed geïnformeerde patiënten zijn achteraf ook meestal tevreden patiënten.
Patiënten zijn op het moment van een ziekenhuisopname kwetsbaar. Het is nog lang geen evidentie dat er openlijk over tarieven en prijzen wordt gepraat. De patiënt durft, ondanks de toegenomen mondigheid, meestal nog niet zelf aan de arts te vragen hoeveel een behandeling of ingreep zal kosten. Daarom moeten ziekenhuizen en zorgverstrekkers zelf het initiatief nemen om de patiënt de informatie te bezorgen waarop hij recht heeft.
Er zijn vele hindernissen te overwinnen. Voldoende tijd nemen om de patiënten te informeren vergt een andere benadering en personeelsinzet. Het gaat ook over complexe materie; er zijn onvoorspelbare factoren. Binnen het ziekenhuis heeft geen enkel individu of dienst meteen een totaalbeeld van de kostprijs die de patiënt zal moeten betalen. Alle partijen moeten met andere woorden samenwerken om de patiënt correcte en globale informatie te kunnen geven.
De voorbije twee jaar ging een werkgroep van Zorgnet Vlaanderen aan de slag om de administratieve documenten eenvoudiger en duidelijker te maken. De goede praktijkvoorbeelden die daarbij naar voren kwamen, hebben we gebundeld  om u op weg te helpen om beter te communiceren over de kostprijs van een opname. We wensen u alvast veel leesplezier toe!