Studiedagen ICF als communicatie tussen werk enerzijds en zorg anderzijds

“Werk” is belangrijk in onze maatschappij. Toeleiding naar werk, en bij uitbreiding naar zinvolle (arbeids)matige activiteiten, moet dan ook een wezenlijk onderdeel vormen in het hulp- en ondersteuningspakket voor mensen met een zorgvraag in de richting van werk. Ook in de GGZ. 

Op het terrein zijn de voorbije jaren heel wat initiatieven en projecten opgestart om aansluiting te vinden tussen de actoren in de sector werk en de welzijns-, zorg en de onderwijssector.  Zo ook  allerlei initiatieven die de voorbode zijn van de uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten (W²). 

In het kader van herstel en vermaatschappelijking in welzijn en zorg doet het classificatiesysteem International Classification of Functioning (ICF) meer en meer zijn intrede.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen nemen het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en  VDAB en GTB samen het initiatief om trajectbegeleiders te ondersteunen in hun onderlinge communicatie op basis van ICF.

Daarom organiseerden we twee studiedagen met een identiek programma:

  • Op donderdag 28 april in Leuven
  • Op dinsdag 10 mei in Gent.

De studiedagen richtten zich naar directie en stafleden (voormiddaggedeelte) EN (traject)begeleiders (de gehele dag)  van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en scholen in het Buitengewoon Onderwijs die zich (willen) toeleggen op het ondersteunen van mensen met een wens naar arbeid in hun traject naar alle soorten van arbeidsmatige activiteiten.

Hieronder alle documentie en presentaties
Bart Marichal  ICF in diverse sectoren en contexten
ICF basisschema + cat + omschrijving
ICF_indiceringsinstrument
ICF-studiedag programma
Lut Gailly Proces uitwerking ICF gegevensset VDAB 20160428
namiddag
Printversie Basischema ICF met categorieën _ 20140129
Printversie Basisschema ICF _ 20140129
Printversie indiceringsinstrument obv ICF _ 20140204
Printversie Klantversie ICF _ 20140129
Rudy Ghysels Voordracht ICF Zorgnet Vlaanderen 2016 - detail
Rudy Ghysels Voordracht ICF Zorgnet Vlaanderen 2016
Sofie Vandermarliere en Ilse Brouns icf
Studiedag Evaluatiedocument
Studiedag ICF -programma