Studiedag 'Strategische communicatie in de geestelijke gezondheidszorg'

GGZ-voorzieningen voelen de nood aan professionele communicatie toenemen, maar hebben hiervoor te weinig handvatten, kennis en middelen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Zorgnet-Icuro en Zorgcommunicatie.be. Vooral op het gebied van ‘strategische communicatie’ voelen GGZ-voorzieningen zich tekortschieten. Op 25 februari 2016 organiseerden Zorgnet-Icuro en Zorgcommunicatie.be een opleiding over het hoe en waarom van strategische communicatie in de GGZ. De klemtoon van deze studiedag lag op de specifieke uitdagingen waar GGZ-organisaties vandaag voor staan (netwerkvorming, profilering, transparantie …), op het hoe en waarom van strategische communicatie en op de return on investment van communicatie. Tijdens de opleiding werd een template voorgesteld die op maat van de GGZ-voorzieningen is ontwikkeld en die als hefboom kan dienen om werk te maken van strategische communicatie.

U vindt hier de presentaties en de oefeningen terug van de studiedag: