Studiedag 'kwaliteit op de bestuurstafel in het wzc'

Op 20 september ging onder grote belangstelling de studiedag "Kwaliteit op de bestuurstafel in het wzc" van Zorgnet-Icuro door in HUSA in Brussel. 200 bestuurders, directies en beleidsmedewerkers van woonzorgcentra luisterden daar geboeid naar de toekomstplannen van minister Vandeurzen, de wetenschappelijke inzichten en wat bestuur en directie hiermee aan kunnen (respectievelijk Dominique Vandijck en Kris Vanhaecht), een case uit de Nederlandse woonzorg, en tot slot ook de conclusies van Peter Degadt, die een warme oproep hield om samen verder de schouders te zetten onder kwaliteit, performantie en transparantie binnen de woonzorg.

U kunt de presentaties steeds opnieuw raadplegen:

In de namiddag werd één en ander uitgediept in breakout sessies, en vond ook de verkiezing plaats van de 3 beste posters uit de posterwedstrijd naar aanleiding van de studiedag. Een foto-impressie kan u hier raadplegen.

Tenslotte werd naar aanleiding van de studiedag ook een sprekend praktijkfilmpje gelanceerd. Deze zomer ging de filmploeg van Zorgnet-Icuro op bezoek bij wzc Sint-Jozef in Gent. Het filmpje biedt een mooi zicht op hoe ze daar handen en voeten geven aan PREZO Woonzorg. Een aanrader! U kunt het hier bekijken.