Studiedag 'Het woonzorgdecreet in uitvoering: wat is er nieuw?'

Het woonzorgdecreet zelf en zijn uitvoeringsbesluiten werden, na 10 jaar, net voor het einde van de legislatuur vernieuwd. Zorgnet-Icuro organiseerde op 20 september en 1 oktober daarom een studiedag voor zijn leden. De focus lag op de nieuwigheden en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. De basisregels voor woonzorgvoorzieningen werden doorheen de dag op een rijtje gezet. Hierbij kan u de verschillende presentaties die die dag aan bod kwamen herbekijken.

  1. Inleiding
  2. Presentatie over het stambesluit
  3. Presentatie over de lokale dienstencentra
  4. Presentatie over de gezinszorg
  5. Presentatie over de woonzorgcentra
  6. Presentatie over de centra voor kortverblijf
  7. Presentatie over de centra voor dagverzorging
  8. Presentatie over de groepen van assistentiewoningen

>> Basisbeginselen inzake woonzorg - Kuieren in de regelgeving (editie 2019-2020)