Studiedag 'Bouw- en bouwfinanciering woonzorgcentra'

Heel wat leden-ouderenzorg hebben bouwplannen. Vaak gaat het over vervangingsnieuwbouw, eventueel in combinatie met een uitbreiding van capaciteit. De klassieke VIPA-subsidiëring voor woonzorgcentra en kortverblijf zal drastisch veranderen. Een nieuw systeem van geforfaitariseerde bouwfinanciering zou in 2016 worden uitgerold. Op 15 april werden tijdens onze studiedag verschillende vragen beantwoord:
1. Hoe zal het nieuwe financieringssysteem voor de bouw van woonzorgcentra eruitzien? 
2. Financiering van het bouwproject in functie van de exploitatie en de eigendomsstructuur. Is ons project financieel verantwoord?
3. Kunnen we rationeler bouwen? Bouwnormen/bouwproces/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/bouwkost.

U vindt hier de presentaties terug van de studiedag:

Minister Vandeurzen - Bouw wzc

Ivan De Boom - Nieuw VIPA ouderenzorg

Clara Van den Broeck - Stavaza exploitatiefinanciering wzc

Nathanaëlle Kiekens - Overheidsopdrachten

Eddy Gers - Bouwfinanciering vanuit bestuurdersperspectief

Jo Belen - DB formule

Nico Luyten - Rol architect

Nico Luyten - Impact van de gewijzigde/nieuwe bouwnormen voor woonzorgcentra