03/12/2019
Personeel en Organisatie Ethiek en zingeving Kwaliteit Technologie en innovatie Zorgbeleid Communicatie Financiering

Splitsing tussen zorgactiviteit en patrimonium in zorgvoorzieningen

De zorgsector is op vandaag sterk in beweging. Zorgvoorzieningen gaan meer en meer samenwerken, over de muren heen. Daarnaast is de opkomst van commerciële zorgaanbieders in de ouderenzorg onmiskenbaar een trend. Ook op wetgevend vlak gebeurden er recent enkele belangrijke wijzigingen. Door de invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in 2019 en door de eerdere aanpassingen aan het Wetboek Economisch Recht zijn zorgvoorzieningen volwaardige ondernemers geworden op de zorgmarkt. Die gewijzigde context stimuleert sociale ondernemers om hun organisatie te evalueren en eventueel te heroriënteren.

Met de veranderende context nemen ook de bedrijfsrisico’s toe. Om zich hiertegen te wapenen kunnen voorzieningen overwegen om hun onroerende goederen veilig te stellen in een afzonderlijke entiteit. De splitsing tussen de zorgactiviteit en het patrimonium kan meer efficiëntie en economische voordelen bieden.

In deze publicatie leggen we stap voor stap uit hoe de exploitatie van de zorgactiviteit en het beheer van de gebouwen (vastgoed en gronden) kunnen worden gescheiden. Met andere woorden: de splitsing tussen zorg en gebouwen door de oprichting van een patrimoniumentiteit naast de bestaande zorgvoorziening. Zonder in detail te gaan over allerlei vastgoedformules en vennootschapsrechtelijke constructies, lichten we de belangrijkste aandachtspunten toe bij de oprichting van een patrimoniumentiteit.  

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen de publicatie hier raadplegen en downloaden.