03/06/2019
Zorgbeleid

Speerpunten Zorgnet-Icuro voor de legislatuur 2019-2024

Op 26 mei 2019 kiezen de burgers hun vertegenwoordigers voor het federale parlement, de parlementen van gewesten en gemeenschappen en het Europees parlement. Daarna gaan de onderhandelaars aan het werk om een coalitie te vormen, compromissen te vinden en een regeerakkoord te schrijven dat de krijtlijnen van hun beleid voor een nieuwe legislatuur samenvat. Een van die topics zal gezondheid en welzijn zijn. De uitdagingen die de politici hier wachten zijn niet min. Alle stakeholders zijn het erover eens dat een aantal ingrepen aan ons zorgsysteem dringend nodig zijn, willen we de zorg kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar houden voor álle burgers in dit land. In de vorige legislatuur zetten de overheden een aantal vernieuwingen en hervormingen op de sporen. Maar het werk is nog lang niet af. Zorgnet-Icuro nam in het voorjaar van 2019 met de campagne Zorg aan Zet het initiatief tot een brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. De eindresultaten tonen dat er een breed draagvlak is voor fundamentele hervormingen. Demografische ontwikkelingen, de schaarste aan zorgpersoneel en de druk op het budget dwingen ons om na te denken en door te gaan op de ingeslagen weg. In dit boekje presenteren we de speerpunten die Zorgnet-Icuro naar voor schuift voor de volgende legislatuur.