20/03/2018
Zorgbeleid Woonzorg Eerste lijn

Snelgids opstart lokaal dienstencentrum

Met het hertekenen van het woonzorgdecreet, zal ook de zorgvorm ‘lokaal dienstencentrum’ volledig wijzigen. Het lokaal dienstencentrum wordt “een woonzorgvoorziening die in een buurt een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking ontwikkelt in en met de nabije omgeving van de gebruiker”. Het concept wordt geüpdatet en krijgt andere opdrachten, posities en rollen. Buurtgerichte zorg wordt een essentiële opdracht: lokale dienstencentra worden er de spil van ondersteuning, met een waaier aan functies en opdrachten, afgestemd op de specifieke noden van buurt en cliënten. Het plaatst hen helemaal vooraan in lijnen en zones, als laagdrempelig contactpunt in een ruimer netwerk van zorg en welzijn.

In 2017 waren er 246 dienstencentra in Vlaanderen en Brussel erkend en 55 vergund. Daarmee is slechts 40% van de programmatie effectief ingevuld en resten er nog 150 gemeenten zonder erkend dienstencentrum. Er is dus absoluut ruimte en nood aan dit soort initiatief of zorgvorm.

Zorgnet-Icuro brengt voor u in een snelgids een concreet stappenplan en de nodige documenten samen. Hiermee willen we geïnteresseerden wegwijs maken in de eerste stappen, de kernelementen en noodzakelijke afwegingen. We willen u een stuk gidsen in het administratief traject dat voorafgaat aan het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum.

De snelgids is enkel beschikbaar voor leden van Zorgnet-Icuro, die hem hier kunnen downloaden.