20/11/2015
Zorgbeleid

Regionale ziekenhuisnetwerken

Op het ziekenhuiscongres Together we care van mei 2013 zette Zorgnet Vlaanderen de bakens uit voor een nieuw zorgmodel met een daaraan gekoppelde nieuwe financiering.

In de twee jaar sinds het congres zijn de geesten sterk geëvolueerd. De nood aan de uitbouw van netwerken heeft ondertussen een breed draagvlak, zowel in de sector als bij de beleidsmakers. Het is nu stilaan tijd om die idee ook in de prakijk om te zetten. In voorliggende publicatie presenteert Zorgnet-Icuro een concreet voorstel voor de organisatie van regionale ziekenhuisnetwerken. In essentie betekent het dat ziekenhuizen in zorggebieden doelmatig met elkaar samenwerken, zodat alle patiënten gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg.