PREZO Woonzorg: Klaar voor een vliegende start?

Eind 2012 stelde Zorgnet Vlaanderen PREZO Woonzorg voor:  een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering in de woonzorg. Sindsdien startten 19 woonzorgcentra in een pilootproject met het model.