Presentaties studiedag "Verzelfstandiging en samenwerking tussen OCMW’s en VZW’s”

De ouderenzorg wordt geconfronteerd met vele uitdagingen: zorgverzwaring, nood aan competente medewerkers, toegenomen juridisering, digitalisering, noodzakelijke infrastructuurinvesteringen, kwaliteitseisen… Deze uitdagingen zetten een grote druk op de organisaties en op de betaalbaarheid van de zorg. Vanuit Zorgnet-Icuro geloven wij zeer sterk in de kracht van de social profit en de samenwerking tussen sociale ondernemingen om deze uitdagingen aan te gaan.

Op vrijdag 10 november 2017 focusten we op de specifieke samenwerking tussen OCMW- en VZW-woonzorgvoorzieningen. We merken dat er op dit vlak heel wat in beweging is en krijgen hier steeds meer vragen over. Dergelijke samenwerking binnen de social profit kan een “win- win” betekenen voor beide partners. Hoewel er verschillende vormen van  samenwerking met OCMW’s bestaan, gaan we tijdens deze studiedag vooral in op de privaatrechtelijke verzelfstandiging (titel VIII, hoofdstuk IV OCMW-decreet).

Bekijk hier de presentaties van de afgelopen studiedag.

Situering van de social profit in de ouderenzorg in Vlaanderen. Wat bindt de OCMW’s en de VZW’s? - Peter Degadt

Verzelfstandiging van een OCMW-woonzorgcentrum in een Hoofdstuk IV-vereniging. Aanpak en procesverloop vanuit de publiekrechtelijke bril en de praktijk. - Prof. Dr. Evelyne Maes, USL

Verzelfstandiging van een OCMW-woonzorgcentrum in een Hoofdstuk IV-vereniging.  Aanpak en organisatie  vanuit de VZW-wet en -praktijk. - Prof. Dr. Marleen Denef, KU Leuven – campus Brussel  – Curia Advocaten

Casus- bespreking: tips uit de praktijk. – De Gendt advocaten

Bedrijfseconomische aandachtspunten bij privaatrechtelijke verzelfstandiging. - Wim Vandewalle – Bedrijfsrevisor Kantoor Baker Tilly Belgium

Fiche WZC Klaverveld

Fiche WZC Van Lierde